etruenfies

Teenused

Kuidas edastada klientidele olulist informatsiooni?

Ettevõtetel on sageli tarvis kiiresti oma klientidele edastada olulist informatsiooni. Üks võimalus seda teha on loomulikult posti teel spetsiaalsete trükistega. See on aga aeganõudev ja ka üsna kulukas. Selleks, et ettevõtted võiksid oma turunduskulusid kokku hoida ja olla oma klientidega suhtlemisel operatiivsemad, ongi Intercom välja töötanud tänapäeva vajadustele vastava SMS-teenuse.

SMS-teenuse kasutamise eelduseks on firma olemasolev kliendibaas. See tähendab, et ettevõttel on peale oma klientide posti- ja meiliaadresside olemas ka nende mobiilinumbrid ja klientide nõusolek firma poolt saadetud lühisõnumite vastuvõtmiseks. Intercom omaltpoolt võimaldab ühenduse sõnumikeskusega ning annab soovi korral ka lühisõnumite saatmiseks vajaliku tarkvara. Lühisõnumite saatmine toimub interneti vahendusel - teenuse kasutaja kirjutab sõnumi oma arvutisse ning see jõuab mõne hetkega tema klientide mobiiltelefonidele.

SMS teenuste kasutusvõimalused.

1. SMS reklaam olemasolevatele klientidele. Hea võimalus teavitada püsikliente soodustustest ja allahindlustest. Teenust kasutab edukalt Sportland ja Olympic Casino.

2. Kliente teavitada laenu tagasimakse tähtaja saabumisest, ning lühisõnumi teavitust kui laen on õigeaegselt tagasi maksmata jäänud. Teenust kasutab edukalt SMSLaen.ee.

3. Sobib inkassofirmadele, et võlgnikele kiiresti meeldetuletus saata. Teenust kasutab edukalt Abikapital.

4. Integreerida sms süsteem Teie klienditeeninduse käsutusse, et klientidele mugavalt teha personaalseid pakkumisi või saata meeldetuletusi näiteks kindlustuspoliisi peatse lõppemise kohta. Teenust kasutab edukalt IIZI kindlustus.

5. Klientidele saata viimase hetke pakkumisi, näiteks soodus reis Taisse, millele on veel mõned vabad kohad. Teenust kasutab edukalt Horizon Travel.

6. Kontomuutuste kohta saadavad lühisõnumeid kõik suuremad pangad, samuti saadetakse lühisõnum kui pangakaardi kehtivus saab läbi ja teavitatakse millises esinduses oma uue pangakaardi kätte saate.

7. Automaatne rikketeavitus SMS või e-mailiga - serveri IP ping iga 5 minuti tagant. Teenust kasutab edukalt Linxtelecom-i serverimajutus.

8. Vanemad ei jõua piisavalt laste õppeedukust jälgida, sestap hakkas e-Kool saatma uue funktsioonina SMS-e näiteks kokkuvõtteid lapse päevategemistest – tema hinnetest ja saadud märkustest.

9. Eesti Energia kasutab SMS-i ja e-kirja teel plaanilistest elektrikatkestustest klientidele teada andmist. Teate kaudu saab klient vähemalt kaks päeva varem informatsiooni tema tarbimiskohta puudutava plaanilise elektrikatkestuse ajast, kestvusest ning vajalikest kontaktandmetest.

10. Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse (REKK) riigieksameid puudutaval pressikonverentsil selgus, et Eesti on teadaolevalt ainuke riik maailmas, kus eksamitulemuse saab kiirteavitusena SMSi vormis mobiilile tellida.

SMS-reklaami fenomen seisneb peamiselt selles, et selle saajad on eelnevalt nõustunud vastu võtma tekstisõnumeid ja seega puudub tavareklaamidele omane „ahistav“ mõju.